Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο

Εκπαιδευτικό έργο

Ως φορέας παροχής ολοκληρωμένης ανακουφιστικής φροντίδας, η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύει λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων σε θεωρητικό & κλινικό επίπεδο,μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτήριο του 4ου ορόφου της Μονάδας. Επιπλέον πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έξι(6) εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ. Για περαιτέρω πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα και αίτηση εγγραφής απευθυνθείτε στον ιστότοπο https://healthcare.cce.uoa.gr/ Στόχος των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η βασική εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα και η διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά στην εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα λειτουργεί Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής και του ΕΠΙ Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας του ΕΚΠΑ με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση σε ασθενείς με χρόνιες και εξελικτικές παθήσεις (Comprehensive palliative Care and rehabilitation in patients with chronic and progressive diseases)», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (Comprehensive Palliative Care and rehabilitation in children, adolescents and young adults)
  2. Ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα (Comprehensive Palliative Care and rehabilitation in patients with cancer)
  3. Ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Αποκατάσταση στα νευρολογικά και τα άλλα χρόνια μη κακοήθη νοσήματα (Comprehensive Palliative Care and rehabilitation in neurological and other chronic non malignant diseases) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς , νοσηλευτές, ψυχολόγους) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται η καλλιέργεια διερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και η χρησιμοποίηση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης που διέπουν την ολιστική ανακουφιστική φροντίδα και αποκατάσταση, με την υποστήριξη της τεχνολογίας η οποία παρουσιάζει σήμερα ραγδαία αύξηση και δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός βασικού προγράμματος αλλά απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Το σύνολο της διδασκαλίας είναι 1200 ώρες εκ των οποίων οι 200 ώρες είναι κλινική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε στο:

τηλ

2107707669

Επιστημονικό έργο

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής παράγει πλούσιο ερευνητικό έργο που αφορά στην προαγωγή της ποιοτικής φροντίδας των χρονίως πασχόντων ασθενών, δημοσιευμένο σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο

Βοήθησε κι εσύ στο έργο μας

Κάνε την δωρεά σου