Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!

18 Απριλίου, 2020

Με την ευχή να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία..
Η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά, αποδεικνύει σεβασμό, δύναμη, αντοχή.
Ας διδαχθούμε πώς να διακρίνουμε το σημαντικό και το ασήμαντο να το προσπερνάμε.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!

Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!

Βοήθησε κι εσύ στο έργο μας

Κάνε την δωρεά σου