Ο WHO στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής ”Τζένη Καρέζη”

29 Απριλίου, 2024

Μια εποικοδομητική συνάντηση με ελπίδα και όρεξη για την εξέλιξη και την ενίσχυση της ποιότητας στην Ανακουφιστική Φροντίδα!
Σας ευχαριστούμε !!!!
Αναλυτικά από Christos Triantafyllou “Νέα που μοιραζόμαστε μαζί σας, με ενθουσιασμό:
Η ομάδα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών του ΠΟΥ/Ευρώπης στην Αθήνα, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια παραγωγική τριήμερη αποστολή, η οποία εστίασε στην ανακουφιστική φροντίδα!
Σε συνεργασία με την ομάδα Health Workforce and Service Delivery (HWD) του ΠΟΥ/Ευρώπης, στο πλαίσιο του έργου HEALTH-IQ, επικεντρωθήκαμε σε συζητήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα. Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Δρ Marios Themistocleous, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κα Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, καθώς και έγκριτοι επιστήμονες που ειδικεύονται στην ανακουφιστική φροντίδα.
Μαζί:
• αναζητήσαμε καινοτόμες στρατηγικές,
• μοιραστήκαμε γνώσεις, και
• εντοπίσαμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιότητας της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες, καθώς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα!

We’re excited to share that the WHO Athens Quality of Care and Patient Safety team has recently wrapped up a productive three-day country mission focusing on palliative care!
In partnership with the WHO Health Workforce and Service Delivery (HWD) team, under the HEALTH-IQ project, our dedicated team delved into discussions aimed at enhancing palliative care services in Greece. From April 23rd to 25th, we had the privilege of engaging with key stakeholders, including the Deputy Minister of Health, Dr Marios Themistocleous, the Secretary General for Health Services, Ms Lilian Venetia Vildiridi, and important scientists specializing in palliative care.
Together, we:
• explored innovative strategies,
• shared insights, and
• identified key opportunities to elevate the quality of palliative care across Greece.
Stay tuned for more updates as we continue our mission to make a positive impact on quality healthcare delivery in Greece!”

Ο WHO στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής ”Τζένη Καρέζη”

Βοήθησε κι εσύ στο έργο μας

Κάνε την δωρεά σου