Πρόγραμμα εξ αποστασεως εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ”

7 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α.
“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ”
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Συμπληρωματικές Θεραπείες Χρονίως Πασχόντων Ασθενών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ανθρωπιστικών επιστημόνων (ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, διατροφολόγων, ανθρωπολόγων, τεχνολόγων ακτινοθεραπευτικών τμημάτων), επαγγελματιών με συναφές γνωστικό αντικείμενο και αποφοίτων λυκείου, σε πτυχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας και στις αρχές και τα είδη των Συμπληρωματικών Θεραπειών που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.
Επιστημονική και Υπεύθυνη: Μυστακίδου Κυριακή
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: : Μυστακίδου Κυριακή
Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαντούδη Αλεξάνδρα
Λέκτορας ΠΑΔΑ
Έναρξη μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 17-1-2022
Υποβολή αιτήσεων: έως και 14-1-2022
Για περαιτέρω πληροφορίες και αίτηση εγγραφής απευθυνθείτε στον ιστότοπο:

Home


Τηλ. Επικοινωνίας: 2107707669 Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Τζένη Καρέζη»

Πρόγραμμα εξ αποστασεως εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α.  “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ”

Βοήθησε κι εσύ στο έργο μας

Κάνε την δωρεά σου