Πρόγραμμα εξ αποστασεως εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. “ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

7 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α.
“ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Στρες και Ασθένεια: Μηχανισμοί Επίδρασης στην Ψυχική Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Στόχος του εξ αποστάσεως προγράμματος είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ανθρωπιστικών επιστημόνων (ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, διατροφολόγων, ανθρωπολόγων, τεχνολόγων ακτινοθεραπευτικών τμημάτων) στους τρόπους με τους οποίους το στρες επιδρά και επηρεάζει την σωματική και ψυχική υγεία.
Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Μυστακίδου Κυριακή
Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Έναρξη μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1-2-2022
Υποβολή αιτήσεων: έως και 29-1-2022
Για περαιτέρω πληροφορίες και αίτηση εγγραφής απευθυνθείτε στον ιστότοπο:
https://healthcare.cce.uoa.gr/
Τηλ. Επικοινωνίας: 2107707669 Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Τζένη Καρέζη»

Πρόγραμμα εξ αποστασεως εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α.  “ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

Βοήθησε κι εσύ στο έργο μας

Κάνε την δωρεά σου