Εκδήλωση στο Δήμο Ρίου, 2005

04 Φεβρουαρίου, 2014